Активни процедури

Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в Средно училище “Епископ Константин Преславски”, гр. Бургас за учебната 2020/2021 година по обособени позиции.
Процедури по чл.20, ал.1

Дата на публикуване: 2020-03-19 14:19:52
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-01 17:00:00

Обособена позиция 1: Учебници, учебни комплекти  и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета- София“ АД;

Обособена позиция 2: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета Плюс“ ЕООД;

Обособена позиция 3: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета Азбуки“ ЕООД;

Обособена позиция 4: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Клет България” ООД;

Обособена позиция 5: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „БГ Учебник” ЕООД;

Обособена позиция 6: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ООД.

Индивидуален номер на процедурата: 966450
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 48 024.57 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-01 17:00:00
Контакти за допълнителна информация по процедурата:
Лице/а за контакт: Ивелина Димитрова – ЗДУПД
Телефон/и за контакт: 0897939442
Документи
Решение за откриване на процедура
Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
Дата и час на публикуване: 2020-03-19 14:28:36