Архив за април, 2020

Успехът на “различното образование”

Написано от Мартин Илиев на . Публикувано в Новини

        На 16.03.2020 г. във връзка с обявеното извънредно положение от Народното събрание и дадени указания от Министерството на образованието и науката, ние, в „Преславски“ стартирахме обучение в е-среда за всички ученици в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.

         През първата седмица от 16.03. до 20.03.2020 г. обучението се осъществяваше в електронния дневник Shkolo.bg, в различни платформи MS Teams, Google Classroom, Zoom.us, във Viber и WhatsApp групи, в затворени групи на паралелките в социалните мрежи и в затворени чатове в Messenger. Информация за дневния режим, за седмичното разписание, както и за учебните материали, подготвени от учителите за онлайн учебните часове се качваха ежедневно на интернет страницата на учебното заведение preslavski.eu. Комуникацията с родителите на учениците ни се осъществяваше своевременно онлайн и по телефон. Беше проучена възможността на всяко дете за достъп до електронно устройство и Интернет, като бяха осигурени от училището два таблета на ученици, които нямаха електронни устройства.