Екскурзоводска практика в Румъния

       Бъдещите екскурзоводи от XI и XII клас в “Преславски” проведоха в периода от 29 до 31 март 2023 година изнесена учебна практика в Румъния. Практиката се реализира във връзка с подобряване на професионалните умения на учениците от втори гимназиален

Прочетете повече