С идея за приобщаване на семействата на деца-мигранти

       На 22 март, 10 педагогически специалисти от “Преславски” завършиха успешно след положен изпит шестмесечен курс, проведен на руски език. Обучението в училището е част от Плана за квалификационната дейност на тема “Изграждане на ефективни комуникационни връзки на взаимодействие със

Прочетете повече