Награди на ученици от конкурси на Ресурсния център

       На 15.03.2023 г. се проведе награждаването на участниците в конкурса „Аз обичам България и традициите ни“, организиран от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Бургас, в който се включиха ученици със специални образователни потребности от

Прочетете повече