Учебно занятие по безопасност на движението

      Днес, 18.11.2022 г., в големия физкултурен салон на “Преславски” се проведе урок по безопасност на движението по пътищата (БДП), свързан с познаването и спазването на правилата за движение. В занятието се включиха активно учениците от трите паралелки в III

Прочетете повече