“Преславски” отново е обявено за иновативно училище

       С Решение № 601 от 17.8.2022 г. на Министерския съвет е приет списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022-2023 година, с което Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас е обявено за иновативно училище със срок

Прочетете повече