Начало

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

БУРГАС

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 

 


BG TR

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА УЧИЛИЩЕТО – ВХОД В СИСТЕМАТА

        Във връзка с усложената грипна обстановка в Бургас се изменя датата на информативната среща за родителите на бъдещите първокласници през учебната 2019/2020 година, която беше предвидена за 23.01.2019 г.
         Същата ще се проведе на 12.02.2019 г. (вторник) от 18.00 ч. в зала № 46 “Григорий Цамблак” (IV етаж).


      След заседание на Регионалния щаб за борба с грипа и ОРЗ е взето решение за удължаване на срока на грипната епидемия на територията на област Бургас.
Грипната ваканция се удължава и за дните 21.01.2019 г. и 22.01.2019 г., включително, които са обявени за неучебни за всички училища на територията на област Бургас. 


          Със заповед № РД-01-3/ 14.01.2019 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Бургас за дните от 15.01. до 18.01.2019 г. е обявена грипна ваканция и са неучебни за учениците от област Бургас.


       Родители на ученици от 8. до 12. клас, които не са осигурили учебници на децата си към настоящия момент, могат да подават документи за отпускане на еднократна стипендия за закупуване на учебници на обща стойност до 100 лв. Заявления ще се приемат от 10.01. до 24.01.2019 г. в ст.№ 24 – технически сътрудник.
         Изискване: деклариране на доход за периода юли – декември 2018 г. не по-висок от 510 лв. на член от семейството (представя се служебна бележка от работодател или от Бюрото по труда).
          Заявление за кандидатстване може да получите от канцеларията на училището (ст.№ 24).
          Учебниците на одобрените кандидати за тази еднократна стипендия ще бъдат закупени от училището.

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ НА НАШИЯ САЙТ,

       В следващите няколко абзаца ще се опитам да ви представя накратко кои сме ние и с какво сме по-различни от всички други. Уникалността на всяко учебно заведение идва от неговата история. Аз се гордея, че моето училище е на възраст равна на собствените ми години. Затова се надявам, че то е младо, жизнено и креативно, както подрастващите, които изграждат облика му…

            И така кои сме ние?

    Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас е създадено като основно училище през 1976 г. под  името  Основно училище “Димитър Полянов”.

      През 1983 г. училището влиза в новата сграда, в която е и до момента, построена по Mihaela Koleva Nikulden 2015експериментален проект като 30 класно училище с капацитет 1050 ученици, а от 1987 г. е преобразувано в единно средно политехническо училище (от 1991 г. – СОУ, а от 2016 г. – СУ). Преименувано е на СОУ “Константин Преславски” с решение по Протокол № 7 от 09.04.1992 г. на Общински съвет – Бургас, със заповед № РД 09-494/ 22.04.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката получава името Средно общообразователно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас, а след влизането в сила на 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование е преобразувано в Средно училище. От учебната 2018/2019 година с Решение на Министерския съвет е обявено за иновативно училище.

     През учебната 1991/1992 г. е разкрит прием след VII клас. Приети са първите ученици в профилираните паралелки “Биология”, “Физика”, “Химия” и “Науки за земята”.

    x   През учебната 1999/2000 година е разкрит нов профил в гимназиален етап “Информатика” с интензивно изучаване на английски език.

      През учебната 2018/2019 година в СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас се обучават 592 ученици. Именно те по традиция са сред онези, които постигат най-високи резултати сред своите връстници от другите учебни заведения в Бургас на Националното външно оценяване в IV и VІІ клас по български език и литература и по математика. През настоящата учебна година в гимназиалния етап учениците се обучават в профилитe “Софтуерни и хардуерни науки – Информационни технологии” и “Природоматематически – Биология и здравно образование”, както и по специалността “Екскурзоводско обслужване” (професия “Екскурзовод”).OLYMPUS DIGITAL CAMERA Нашите възпитаници получават задълбочени познания по английски (от I клас) и по руски език (от V клас). Традициите ни в развитието на извънкласната дейност са значителни – през годините са се формирали ученическите клубове „Дебати”, „Репродуктивно здраве”, Литературен клуб, „Млад европеец” и „Приложни изкуства”. Учениците ни печелят призови класирания на олимпиади по английски и руски език, биология и география, състезания по математика и информационни технологии, конкурси по изобразително изкуство, български език и литература и философия.

      Понастоящем работим съвместно с Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас, като сме разкрили Кабинет по религия – източно православие. В училището имат традиции Школата по изобразителни изкуства, Вокалната група, Мажоретния състав и Театралната школа, осигуряваме допълнително чуждоезиково обучение. На териториtsarevoята на училището от учебната 2016/2017 година функционират 18 клуба по интереси по европейския проект “Твоят час”. Училището ни е партньор с Гимназия Люлебургас по българо-турския трансграничен проект “Фестивал на поколенията”, финансиран от фондовете на Европейския съюз. През 2013 г. осъществихме проект за реконструкция на вътрешния двор на училището по програмата “Обичам природата – и аз участвам” на ПУДООС и Министерството на околната среда и водите, а през 2015 г. спечелихме финансиране за изграждане на игротека за учениците от начален етап по Националната програма “Училището – територия на учениците”12а - 2013 на Министерството на образованието и науката, както и оборудване на компютърен кабинет с модерни терминали по програмата “Интернет в училище”. През учебната 2015/2016 година в “Преславски” се реализира българо-холандския проект “Алфатийн” за практическо обучение на учениците от гимназиален етап по гражданско образование и предприемачество. През 2016 г. е санирана сградата на училището, сменена бе топлоизолацията на покрива, както и изцяло е обновен училищния стол. От 2017  г. е изградена, по проект на програма “Красива България”, и достъпна среда за хора с увреждания – рампа, оборудван санитарен възел, подемни платформи между етажите на сградата.

      През 2012 г. се поднови и издаването на училищния вестник „Преславски NEWS”.

    От 1996 г. сме домакини на ученическата философска конференция “Човек – Свят”, като сме съорганизатори с Регионалното управление на образованието – Бургас. От 2013 г. конференцията е национална, а от 2015 г. е включена в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката.

       награждаванеОсигурили сме възможност за безплатни извънкласни занимания по плуване, футбол, баскетбол и тенис на маса. През годините СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас нееднократно е с призови класирания на градските първенства при колективните спортове и по плуване. В настоящия момент училищната ни база се ползва от клубове по народни танци, карате, жиу-жицу, бокс, футбол, баскетбол и плувни спортове.00

      В СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас има специализирани кабинети по чужди езици, музика, изобразително изкуство, география, биология, физика, модерна лаборатория по природни науки, два физкултурни салона, фитнес-зала, зала за тенис на маса, зала за хореография, плувен басейн, актова зала с 250 места, библиотека, училищен стол. Изградени са четири кабинета по информатика и информационни технологии, подсигуряващи качественото образование по профилираната подготовка, преоборудвани през последните 5 години с компютърни конфигурации дарени от Посолството на Китай, по проект на МОН и в сътрудничество с един от националните мобилни оператори.

      При нас функционира Клуб на ученика, а всяка година нашите възпитаници избират орган на ученическото самоуправление – Ученически парламент.1a

       През учебната 2013/2014 година е възстановен началния етап в нашето училище и посрещнахме за първи път от 30 години ученици в първи клас, за чието обучение и възпитание се грижат висококвалифицирани начални учители и възпитатели. За децата от I до IV клас е осигурена безплатна закуска, а в месеците от ноември до май – и плодове или зеленчуци, както и мляко/ млечни продукти по Националните програми “Училищен плод” и “Училищно мляко” на Държавен фонд “Земеделие”. За първи път в 40-годишната история на училището през учебната 2016/2017 година в него се обучават ученици във всички випуски от трите етапа на образование на българското училище.

      Всяка паралелка от начален етап си има своя класна стая, за която учениците, заедно с класния си ръководител се грижат и поддържат. Осигурена е денонощна щатна охрана, изградена е система за видеонаблюдение и безжичен Интернет.футболисти 11-12 клас

      Уважаеми гости на сайта ни, успехите през годините на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас се дължат на преминалите през нашето училище випуски ученици, всеки от който е оставил своята следа в летописа на общността ни. Ако вие желаете детето Ви да получи едни от най-добрите условия за подготовка и личностно развитие в нашия град, заповядайте при Нас, очакват ви силно мотивирани педагози и отлични професионалисти, които ще помогнат да се развият индивидуалните дарби и умения!

       ОЧАКВАМЕ ВИ!

  МАРТИН ИЛИЕВДиректор на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас