Начало

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

lion’s mane supplement“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

БУРГАС

с професионални паралелки

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 

45 години заедно!


BG TR

 

 


 


ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК   


ДИГИТАЛНО УЧИЛИЩЕ “ПРЕСЛАВСКИ”


Със своя заповед № РД-09-4758/ 01.12.2021 г. министърът на образованието и науката определя следните паралелки от Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас да са на присъствено обучение през тази и следващата седмица:

– VА, VБ, VВ, VГ, VIА, VIБ, VIВ, VIГ, VIIIА, VIIIБ и VIIIВ клас за периода от 02.12.2021 г. до 03.12.2021 г. – общо 11 паралелки, както и занималните в V клас (където не се смесват ученици от различни паралелки);

– VIIА, VIIБ, VIIВ, VIIГ, IXA, IXБ, ХА, XIA, XIIA и XIIБ клас за периода от 07.12.2021 г. до 10.12.2021 г. – общо 10 паралелки.


За учениците от V до XII клас не е предвидено тестване за СОVID-19, съгласно т.4.5. от Насоките, утвърдени със заповед № РД-01-963/ 24.11.2021 г. на МЗ.

В учебните дни, в които учениците от съответните класове не са присъствено на училище, продължават своето обучение в електронна среда.

 
     Уважаеми родители,
     Вашето мнение за качеството на обучение и образование е важно за нас.
    Попълването на тази анкета и обобщаването на резултатите ще се използват само за идентификация на областите, които се нуждаят от подобрение и предприемане на съответните мерки и действия, които биха довели до подобряване на предлаганото от нас обучение и образование.

ЮБИЛЕЕН СБОРНИК “25 ГОДИНИ ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – БУРГАС”


      Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас е разположено в 30 000-ия жилищен комплекс „Славейков“ в четвъртия по големина български град. То е било създадено като основно училище през 1976 г., като първоначално е носило името “Димитър Полянов”. През 1987 г. е преобразувано в средно училище, а от 1991 г. носи името „Константин Преславски“.

      През 1983 г. училището влиза в сегашната си сграда, построена по експериментален за времето си проект. От учебната 2018/2019 година с Решение на Министерския съвет е обявено за иновативно училище.

      През учебната 1991/1992 година е разкрит прием след VII клас в профилите „Природоматематически“ и „Науки за Земята“, от учебната 1999/2000 година е разкрит нов профил “Информатика” с интензивно изучаване на английски език.

       През учебната 2021/2022 година в Средно училище „Епископ Константин Преславски” – Бургас се обучават 770 ученици. В начален етап нашите ученици придобиват знания по интегрирани учебни предмети, обхващащи английския език, природните науки и изкуствата. От V до ХII клас образователния акцент на училището е върху подготовката по български език и литература и по математика, както и върху изучаването на чужди езици – английски, немски, руски, испански, китайски и корейски. В гимназиален етап нашите ученици се обучават в профилирани паралелки в профил “Софтуерни и хардуерни науки“ и в професионални – по специалностите “Екскурзоводско обслужване”, „Електронна търговия“ и “Компютърна анимация”.

        Особено място в училищния живот заемат извънкласните дейности – свързани с природните науки, изкуствата, българските традиции, развиващи дигиталните умения, креативността и творчеството. През последните години учениците ни печелят призови класирания на националните олимпиади по английски и по руски език, по биология и по география, състезания по информатика и по информационни технологии, изложби по изобразително изкуство, конкурси по български език и литература и по философия, състезания по футбол, баскетбол, волейбол и плуване.

        Училището ни участва по национални и международни проекти. През 2013 г. осъществихме проект за реконструкция на вътрешния двор на училището по програмата “Обичам природата – и аз участвам” на Министерството на околната среда и водите. През 2015 и 2016 г. беше партньор на гимназията в Люлебургаз, Турция по трансграничния проект “Фестивал на поколенията”, финансиран от фондовете на Европейския съюз. През 2016 г. беше санирана сградата на училището, сменена топлоизолацията на покрива, както и изцяло обновен училищния стол. От 2017  г. е изградена, по проект на програма “Красива България”, и достъпна среда за хора с увреждания – рампа, оборудван санитарен възел, подемни платформи между етажите на сградата.

       От 1996 г. училището е домакин на ученическата философска конференция “Човек. Свят”, чиито организатор е Регионалното управление на образованието – Бургас. От 2013 г. конференцията е национална, а от 2015 г. е включена в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката.

         Средно училище „Епископ Константин Преславски” – Бургас има богата материална база, която включва специализирани кабинети по чужди езици, природни науки, информационни технологии. През 2019 г. беше открит и Центъра за иновации и изкуства, кръстен на дългогодишния преподавател по дърворезба в училището Илия Шурелов. Училището разполага с богата спортна база – два физкултурни салона, фитнес зала, зала по хореография, плувен басейн, две затревени футболни игрища. В учебното заведение е осигурена е денонощна щатна охрана, изградена е система за видеонаблюдение и безжичен Интернет.

       Училището участва по Националните програми “Училищен плод” и “Училищно мляко” на министерство на земеделието, промотиращи здравословен начин на хранене. Чрез тях се осигуряват пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти за най-малките ни ученици.

       Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас: „УСПЯВАМЕ, ЗАЩОТО ТВОРИМ“!