Ученически парламент

УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

Учебна 2016/2017 година

%d1%83%d0%bf-2016

 

 

 

 

 


УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Президент: Айлин Салиева – 11а

Вицепрезидент и секретар по финансите: Ваня Дерменджиева – 10а

Секретар по образованието: Николета Йовчева – 10а

Секретар по културата: Моника Ангелова – 10а

Секретар по спорта: Зеккие Енимехмед – 8в


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ – състав:

Председател: Стефан Костов – 12а

Членове: Бийнур Кадир – 9а, Вилияна Калчева – 6а


УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

Председател: Дориян Янков – 11а

Заместник-председатели: Надежда Михалева – 11а, Пламена Василева – 5а

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:

Отговорници за връзките с обществеността: Гергана Стоянова – 7б, Климент Бойчев – 5а

Отговорници по спортните дейности: Ивелин Желязков – 5а, Амалия Корниенко – 5б

Отговорници по тържествата и масовите мероприятия: Вероника Вълчева – 11б, Ванеса Петрова – 7а, Ели Лазова – 12б, Шефие Мехмед – 11б

Състав на Ученическия парламент:

име и фамилия на ученика клас, паралелка
1 Айлин Салиева 11а
2 Амалия Корниенко
3 Бийнур Кадир
4 Боян Делев 10б
5 Ванеса Петрова
6 Ваня Дерменджиева 10а
7 Вероника Вълчева 11б
8 Вилияна Калчева
9 Георги Георгиев 10б
10 Гергана Стоянова
11 Димитър Радев
12 Дориян Янков 11а
13 Ели Лазова 12б
14 Есма Смаил
15 Зеккие Енимехмед
16 Ивелин Желязков
17 Калина Чорбаджийска
18 Климент Бойчев
19 Моника Ангелова 10а
20 Надежда Михалева 11а
21 Николета Йовчева 10а
22 Пламен Илчев
23 Пламена Василева
24 Стефан Костов 12а
25 Шефие Мехмед 11б

 Членовете на ученическия парламент са избрани чрез преки общи избори, проведени на 24.11.2016 г.