Изкуства

Елена Тодоровастарши учител

– Завършила през 1996 г. Великотърновски университет “Св.Св. Кирил и Методий”;

– Специалист по педагогика на изобразителното изкуство, живопис и естетика;

– Притежава V ПКС.

 

 

Росен Поборников старши учител

– Завършил Академия за музикално танцово и изобразително изкуство – Пловдив със специалности “Ръководство на народни състави” и “Музикална педагогика”;
– Магистърска степен по “Музикални компютърни технологии” в Софийски университет ”Св. Климент Охридски”;
– Придобита V ПКС.