Изкуства

Елена Тодоровастарши учител

–          Завършила през 1996 г. ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”;

–          Специалист по педагогика на изобразителното изкуство, живопис и естетика;

–         Притежава V ПКС;

–         Работи в СОУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2000 г.

 

Въндева

Людмила Въндева старши учител

–          Завършила през 1983 г. АМТИИ – Пловдив – специалност МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА;

–          Притежава сертификат за обучение по Музикотерапия – 2014 г.;

–          Придобита V ПКС;

–         Присъдена първа степен на професионална квалификация “Оператор с компютър със специалност текстообработване” (Българо-германски център – Царево, 2012 г.);

–         Работи в СОУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2012 г.