Обществени науки

Мартин Илиев – директор

–        2000 г. е завършил Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ.

–        Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2012 година.

–       Притежава I ПКС, учител – ментор на ученик-лауреат от Националната олимпиада по география.

Ivelina Dimitrova

Ивелина Димитрова – заместник-директор по административно-стопанската дейност

–    1999 г. е завършила Бургаски свободен университет, специалност СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

–     Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2016 година.

–     Ръководител на ученици, завоювали призови места на състезания по икономика и счетоводство.

Добрев1

Добри Добрев – старши учител

–       1980 г. е завършил Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност ИСТОРИЯ.

–       Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1987 година.

–       Притежава II ПКС.

 

eftimova

Емилия Ефтимова старши учител

–    2003 г. е завършила Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност ПРИЛОЖНА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ, специализация за преподавател по философски науки във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

–     Педагогически съветник в Търговска гимназия – Бургас от 2012 до 2014 г.

–     Притежава V ПКС.

Irina GanevaИрина Ганевастарши учител

–    1990 г. е завършила Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност ГЕОГРАФИЯ.

–    Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1993 година.

–    Притежава II ПКС.

 

Петя Паскалева старши учител

–   Завършила Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност ИСТОРИЯ

–    Дългогодишен преподавател по обществени науки в Търговска гимназия – Бургас и уредник в Окръжна библиотека – Бургас;

–     Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2016 г.