Обществени науки

Martin Iliev 2016 001

Мартин Илиев – директор

–         2000 г. е завършил ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново, специалност ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ.

–          Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2012 година.

–       Притежава I ПКС, учител – ментор на ученик-лауреат от Националната олимпиада по география.

Добрев1

Добри Добрев – старши учител

–          1980 г. е завършил ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново, специалност ИСТОРИЯ.

–          Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1987 година.

–       Притежава II ПКС.

 

eftimova

Емилия Ефтимоваучител

–    2003 г. е завършила Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност ПРИЛОЖНА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ, специализация за преподавател по философски науки във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

–      Педагогически съветник в Търговска гимназия – Бургас от 2012 до 2014 г.

–     Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2014 година.

Irina GanevaИрина Ганевастарши учител

–     1990 г. е авършила Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност ГЕОГРАФИЯ.

–     Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1993 година.

–    Притежава II ПКС.

 

Ivelina Dimitrova

Ивелина Димитрова – учител

–     1999 г. е авършила Бургаски свободен университет, специалност СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

–     Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2016 година.

–     Ръководител на ученици, завоювали призови места на състезания по икономика и счетоводство.

 

 

Petya PaskalevaПетя Паскалева – старши учител

–      Завършила е ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново, специалност ИСТОРИЯ и втора специалност БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ.

–     Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2016 година като специалист по СВЯТ И ЛИЧНОСТ и ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ.

–     Ръководител на ученици, завоювали призови места на олимпиади и състезания по история, водач на ученически експедиции по краезнание в Странджа.