Обществени науки

Ivelina Dimitrova Добрев1

Мартин Илиев

директор

Ивелина Димитрова

заместник-директор по административно-стопанската дейност

Добри Добрев

старши учител

–  Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалности ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ и ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

–  I ПКС.

– Бургаски свободен университет, специалност СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

–     V ПКС.

–  Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност ИСТОРИЯ.

–   II ПКС.

eftimova Irina Ganeva

Емилия Ефтимова

старши учител

Ирина Ганева

старши учител

Светлин Стоянов

 учител

– Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, специалност ПРИЛОЖНА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ, специализация – учител по философски науки във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

–  V ПКС.

– Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност ГЕОГРАФИЯ.

–  II ПКС.

Великотърновски у-тет „Св. св. Кирил и Методий“ – специалност „ГЕОГРАФИЯ“

-Магистърска програма „История и цивилизации“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

-Притежава сертификати за компютърни умения.