Природни науки

Димитринка Желязковастарши учител

–          Завършила ПУ “Паисий Хилендарски”,специалност БИОЛОГИЯ;

–          Защитила II ПКС;

–          Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2000 г.

Daniela KostadinovaДаниела Костадинова старши учител

–          Завършила ШУ “Епископ Константин Преславски”, специалност ФИЗИКА и МАТЕМАТИКА;

–          Притежава III ПКС;

–          Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1995 г.

Petya SimeonovaПетя Симеонова старши учител

–          Завършила Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност ХИМИЯ и ФИЗИКА;

–          Притежава V ПКС;

–          Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2000 г.