Информатика и информационни технологии

 

Vateva

Момка Момчева –  заместник-директор по учебната дейност

–          1993г. завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, специалност МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА.

–          Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2014 година.

–          Защитила IV ПКС.

 

Станимира Костадинова1

Станимира Костадинова –  главен учител

–          1998г. завършила БСУ, специалност ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА, преподавател по математика и информатика.

–          Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2001 година.

–          Защитила IV ПКС.

 

 

Величка Пръвчева – старши учител

–          Завършила ТУ – София,специалност “Автоматизация на дискретното производство”

–          2000г. – ШУ “Константин Преславски”, специалност ИНФОРМАТИКА,

–          Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2006 година.

–          Защитила IV ПКС.

 

Димова

Тодорка Димовастарши учител

–          завършила БСУ, специалност ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

–          Инструктор по Базови и специфични компютърни умения на учители – БАН.

–          Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2001 година.

–          Защитила IV ПКС.

 

 

Емил Стоиловстарши учител

–    Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1991 година.

–    Завършил ШУ “Константин Преславски”, специалност МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА.

–    Има защитена II ПКС.

 

ПулеваЙорданка Пулевастарши учител

–          Завършила “Изчислителна техника” и специализирала Педагогика и Приложение на информатиката в образованието в Русенския университет;

–          35 години педагогически стаж;

–          Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2000 година.