Математика

Нели Николовастарши учител

–          Завършила е Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност МАТЕМАТИКА;

–          Следдипломна квалификация в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, специалност ИНФОРМАТИКА, притежава V ПКС;


Диана Коева старши учител

– Завършила е Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА;

-Специализирала в Софийски университет “Климент Охридски” – квалификация “Работа с деца със специални образователни потребности”;
– Придобита IV ПКС.


Диляна Камбурова учител

– Завършила е Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност “Бизнес информационни технологии”;

– Придобита квалификация – учител по математика;

-Допълнителна квалификация – учител по информатика и информационни технологии.


Донка Куршумова – Казакова старши учител

  – Завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – специалност Математика;

  – Има значителен педагогически стаж като учител по математика в основни и средни училища;

  – Притежава сертификат за компютърни умения от Българо-германския център в Стара Загора.