Чужди езици

 

gradeva Недка Градева старши учител –    Завършила Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност РУСКА ФИЛОЛОГИЯ.
–    Има допълнителна квалификация за преподавател по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втора специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ.–    Притежава II ПКС.
Красимира Димитрова Красимира Димитрова старши учител –    Завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” през 1984 г.
–    Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1996 година.–    Специалист по РУСКИ ЕЗИК и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.–    Притежава V ПКС.
Христина Петрова
старши учител –    Завършила ИНПУ “Любен Каравелов” – гр. Кърджали – специалност “Български език и литература и Английски език”
–    Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2016 година.–    Притежава допълнителна квалификация по базови и специфични компютърни умения по чужди езици.
Яна Гавова учител – завършила Пловдивския университет “Св. Паисий Хилендарски”, специалност Английска филология.

– Притежава дългогодишен опит като преподавател на деца и възрастни.

Гергана Илиева учител –          Завършила е през 2008 г.  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Психология и през 2011 г. магистратура по трудова и организационна психология към Университета в Маастрихт, Холандия.

–          През 2011 г. завършила успешно CELTA и получила международна квалификация за преподавател по английски език на Университета Кеймбридж.

–          Понастоящем е и докторант към Университета в Анкара, Турция.

 

 

 

 –