Чужди езици

gradevaНедка Градевастарши учител

–     Завършила Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност РУСКА ФИЛОЛОГИЯ.

–     Има допълнителна квалификация за преподавател по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втора специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ.

–    Притежава II ПКС.

 

kremena ruseva15Кремена Русевастарши учител

–     Завършила Бургаския свободен университет, специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И НЕМСКИ ЕЗИК през 2003 г.

–     Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2003 година.

–    Притежава V ПКС.

 

Красимира ДимитроваКрасимира Димитровастарши учител

–     Завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” през 1984 г.

–     Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1996 година.

–    Специалист по РУСКИ ЕЗИК и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

–    Притежава V ПКС.

 

Милка ЧелебиеваМилка Челебиевастарши учител

–     Завършила специалност “ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА” в Бургаския свободен университет през 2001 г.

–    Притежава V ПКС.

–    Специалист по НЕМСКИ ЕЗИК и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.