Чужди езици

gradevaНедка Градевастарши учител

–    Завършила Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност РУСКА ФИЛОЛОГИЯ.

–    Има допълнителна квалификация за преподавател по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втора специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ.

–    Притежава II ПКС.

 

Красимира ДимитроваКрасимира Димитровастарши учител

–    Завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” през 1984 г.

–    Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1996 година.

–    Специалист по РУСКИ ЕЗИК и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

–    Притежава V ПКС.

 

Златка Гюзелева учител

–    Завършила Великотърновския университет “Св.Св. Кирил и Методий” – специалност АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ;

–    Значителен опит в преподаването на английски език на деца и възрастни;

–    Работи в училището от 2017 г.

 

Христина Петровастарши учител

–    Завършила ИНПУ “Любен Каравелов” – гр. Кърджали – специалност “Български език и литература и Английски език”

–    Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2016 година.

–    Притежава допълнителна квалификация по базови и специфични компютърни умения по чужди езици.