Начален етап

ilievaХристина Илиева – главен учител

–         Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–        Притежава II ПКС.

–        Има следдипломна квалификация по БДП и информационни технологии.

 

skochevaМая Скочева-Антонова – учител

– Завършила е Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

– Има квалификация БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ от ПУ, притежава сертификат за компютърни умения

– Притежава IV ПКС.

 

БогдановаСтефка Богданова – старши учител

–          Завършила Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–          Притежава I ПКС.

–          Има следдипломна квалификация по БДП и информационни технологии.

 

Митошка СимеоноваМитошка Симеонова – старши учител

–       Завършила Великотърновски университет “Св. Св. кирил и Методий” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–          Притежава IV ПКС.

–          Има следдипломна квалификация по БДП и изобразително изкуство.

Малина Георгиева – старши учител

–       Завършила Бургаски свободен университет – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–          Притежава I ПКС.

–          Има следдипломна квалификация по БДП.

 

 

Христина Баджева Христина Баджева – старши учител

–       Завършила Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

–       Притежава V ПКС.

–       Има следдипломна квалификация по БДП и информационни технологии.

 

Жанета Стойкова Жанета Стойкова – учител

–       Завършила Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–       Работила е като начален учител в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Бургас и ЧОУИЧЕ – Бургас.

–       Има следдипломно обучение по БДП и интерактивни компютърни презентации.

 

Веселина Овчарова – старши учител

– Завършила Софийски университет “Св. Климент Охридски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

– Била е ръководител на Школата по приложни изкуства в СУ “Иван Вазов” – Бургас и базов учител към бургаските университети.

– Има следдипломна квалификация по информационни технологии.

 

Николина ЖелеваНиколина Желева – старши учител

–       Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА със специализация Физическо възпитание и спорт.

–       Притежава II ПКС.

–       Има следдипломна квалификация по БДП и информационни технологии.

 

kazandjieva Росица Казанджиева – старши учител

–          Завършила Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА със специализации по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

–          Има над 15 години педагогически опит като учител и възпитател в начален етап.

–          Притежава следдипломна квалификация по БДП и английски език

 

Снежана Хаджиева – старши учител

–         Завършила Югозападен университет “Неофит Рилски” Благоевград  – специалност “Начална училищна педагогика”.

–          Има над 25 години педагогически опит като учител в начален етап.

–          Притежава II ПКС и е завършила следдипломна квалификация по БДП.

 

Божидарка КойчеваБожидара Койчева старши учител в група за ЦДО

–          Завършила Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–          Има повече от 25 г. педагогически стаж, притежава V ПКС.

–          Има следдипломна квалификация по информационни технологии

 

Цветалина Иванова – старши учител в група за ЦДО

– Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

– Втора специалност – учител по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ- I-XII кл. към НСА “Васил Левски” – София;

– Притежава IV ПКС, има сертификат за компютърни умения, завършила следдипломна квалификация по БДП – I – IV клас. 

Ваня Ламбова – старши учител в група за ЦДО

–  Магистър по Педагогика – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“;

– Квалификация “Организация и управление на образованието” – Пловдивски университет “Св. Пайсий хилендарски”,  Факултет за повишаване квалификацията на кадрите;  
– Педагогически опит в България и Нидерландия; учител  по йога, притежава II ПКС.

 

darina atanasovaДарина Атанасова – учител в група за ЦДО

–        Завършила Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–        Работи в училището от 2013 г.

–        Притежава V ПКС.

 

 НенчеваЙорданка Ненчева – учител в група за ЦДО

–        Завършила Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–        Втора специалност МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА от Академията за музикално и танцово изкуство – Пловдив.

–        Притежава V ПКС.


КалояноваРадостина Калоянова – учител в група за ЦДО

–          Завършила Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–          Има 5 години опит като учител и възпитател.

–          Работи в училището от 2014 г.

 

Мирослав Митрев – учител в група за ЦДО

–         Завършил с отличие Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–         Притежава сертификат за компютърни умения.

–         Притежава V ПКС.

 

Ана ДиневаАна Динева – учител в група за ЦДО

– Завършила е Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

– Има следдипломна специализация по БДП и информационни технологии.

– Работи в училището от 2015 г.

 

Румяна Димитрова

Румяна Димитрова – учител в група за ЦДО

– Завършила е Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

– Има следдипломна специализация по информационни технологии.

– Работи в училището от 2015 г.

Zhivka_ZhekovaЖивка Жекова – учител в група за ЦДО

– Завършила е Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалности ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА и СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

– Пригежава сертификати за владеене на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.

– Работи в училището от 2016 г.

 

Венцислава Борисова – учител в група за ЦДО

– Завършила Бургаски свободен университет – специалност “Българска филология”;

– Магистратура в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”.