Начален етап

ilieva skocheva Богданова kazandjieva

Христина Илиева

главен учител

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

II ПКС.

Мая Скочева-Антонова

учител

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА; БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ;

IV ПКС.

Стефка Богданова

старши учител

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

I ПКС.

Малина Георгиева

старши учител

Бургаски свободен университет – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

 I ПКС.

Росица Казанджиева

старши учител

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

Христина Баджева Николина Желева Божидарка Койчева

Снежана Хаджиева

старши учител

Югозападен университет “Неофит Рилски” Благоевград  – специалност “Начална училищна педагогика”;

II ПКС.

Христина Баджева

старши учител

Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;

V ПКС.

Николина Желева

старши учител

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

II ПКС.

Мирослав Митрев

учител

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

IV ПКС.

Божидара Койчева

старши учител

Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

V ПКС.

Митошка Симеонова Жанета Стойкова

Митошка Симеонова

старши учител

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

IV ПКС.

Жанета Стойкова

учител

Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

Веселина Овчарова

старши учител

Софийски университет “Св. Климент Охридски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

 Базов учител на бургаските университети.

Цветалина Иванова

старши учител

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

Втора специалност: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ (НСА “Васил Левски” – София);

IV ПКС.

darina atanasova Ненчева Ана Динева Румяна Димитрова

Дарина Атанасова

учител

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

IV ПКС.

Йорданка Ненчева

учител

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

Втора специалност МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА (Академията за музикално и танцово изкуство – Пловдив).

IV ПКС.

Ана Динева

  учител

Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Румяна Димитрова

учител

Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

Венцислава Борисова

учител 

Бургаски свободен университет – специалност “Българска филология”;

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”.

Калоянова Zhivka_Zhekova

Радостина Калоянова

учител

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

Живка Жекова

учител

Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалности ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА и СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ;

V ПКС.