Свободни места за ученици

  Свободни места за ученици

за учебната 2019/2020 година (към 10.06.2019 г. – 13,00 ч.):

клас, випуск свободни места допълнителна информация
 I 2 иновативни паралелки
II 1  иновативна паралелка – 2 Б клас
III 1 Раширена подготовка по БЕЛ и математика
IV 1 Разширена подготовка по БЕЛ и математика
V 6 първи чужд език – Английски език, разширена подготовка: Руски език / Немски език, допълнителна подготовка – Български език и литература и Математика).
VI 2 чужди езици – Руски/ Английски език, допълнителна подготовка – Български език и литература и Математика.
VII 1 чужди езици – Руски/ Английски език, допълнителна подготовка – Български език и литература и Математика.
VIII 26 професионална паралелка – професия “Екскурзовод” с ИИЧЕ – Английски.
IX 2 професионална паралелка – професия “Екскурзовод” с РИЧЕ – Английски.
X 3 профил “Софтуерни и хардуерни науки”
XI 2 профил “Информационни технологии”
XII 1 профил “Информационни технологии”