Девети клас

ТЕ СА В “ПРЕСЛАВСКИ” –

УЧАТ ИНТЕРЕСНО, ЗАБАВЛЯВАТ СЕ ПЪЛНОЦЕННО И РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТИ…

И ТИ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ ЕДИН ОТ ТЯХ!

tsarevo

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В IХ КЛАС

ЗА

УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

В ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ – 52 ученика


1. ПАРАЛЕЛКА С ПРОФИЛ “ТЕХНОЛОГИЧЕН – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” (I ЧЕ: АНГЛИЙСКИ) – 26 ученика:

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ IX “а” клас 2017/18 г.  Х “а”   клас   2018/19 г. XI “а” клас 2019/20 г. ХІІ “а” клас 2020/21 г. общо часове за гимна-зиален етап
Информационни технологии        108 108 144 154 515
3 3 4 4
Информатика 108 108 144 154 551
3 3 4 4
Английски език
 108 144 144 124 618
 3 4 4 4
География и икономика  54 90 108 93 417
 1,5  2,5 3 3

 


 

2. НЕПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИКОНОМИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (I ЧЕ: АНГЛИЙСКИ) – 26 ученика:

 ПРЕДМЕТИ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ

IX “б” клас 2017/18 г.  Х “б”   клас   2018/19 г. XI “б” клас 2019/20 г. ХІІ “б” клас 2020/21 г. общо часове за гимна-зиален етап
Английски език 72 144 144 124 551
2 4 4 4
Информационни технологии 108  108 144 124 582
 2  3 4 4
Технологии (Икономика) 72 108 144 124 515
2 3 4 4
География и икономика 54 90 108 93 345
 1,5 2,5 3 3

ВАЖНО!!!

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ПАРАЛЕЛКИТЕ СЕ ПОДАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО – СТАЯ 24,

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08,00 ДО 16,30 Ч. ПО ГРАФИКА, КОЙТО Е ПОСОЧЕН ПО-ДОЛУ!

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 056 86 09 05


и още…

много възможности за включване в извънкласни дейности:                                                  

* ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ                                                             

* ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ                                                           

* КЛУБ ПО ЕКОЛОГИЯ                                                        

* ПЛУВАНЕ

*по избор: засилена спортна подготовка от квалифицирани треньори по ФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ или ВОЛЕЙБОЛ


Балообразуващи оценки са:

Удвоените оценки по български език и литература и по математика, както и оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование. 

Максимален бал: 30,000.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА:

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявление за полагане на приемни изпити

05.05-11.05.2017 г., вкл.

2.

Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на приемни изпити.

до 12.05.2017 г., вкл

3.

Провеждане на приемни изпити:

 

 

– за проверка на способностите по изобразително изкуство

13.06.2017 г.

 

– за проверка на способностите по хореография

14.06.2017 г.

 

– за проверка на способностите по музика  

16.06.2017 г.

 

– за проверка на способностите по спорт

13.06-16.06.2017 г.

4.

Обявяване на оценките от приемните изпити

до 30.06.2017 г., вкл

5.

Получаване на служебни бележки с оценките от приемните изпити

03.07-21.07.2017 г., вкл.

6.

Подаване на документи за участие на І етап на класиране

03.07-05.07.2017 г., вкл

7.

Обявяване на списъците на класираните ученици на І етап

до 06.07.2017 г., вкл.

8.

Записване на приетите ученици на І етап на класиране

07.07.2017 г.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след І етап на класиране

10.07.2017 г.

10.

Подаване на документи за участие на ІІ етап на класиране

11.07.2017 г.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране

до 13.07.2017 г., вкл.

12

.Записване на приетите ученици на ІІ етап на класиране

14.07.2017 г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ етап на класиране.

до 18.07.2017 г., вкл

14.

Подаване на документи за участие на ІІІ етап на класиране

19.07.2017 г.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране

20.07.2017 г

16.

Записване на приетите ученици на ІІІ етап на класиране

21.07.2017 г

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІІ етап

до 26.07.2017 г., вкл

18.

Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записванe

определя се от директора до 04.09.2017 г.вкл

19.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2017 г., вкл.