Свободни места за ученици

  Свободни места за ученици

за учебната 2019/2020 година (към 06.02.2020 г.):

клас, випуск свободни места допълнителна информация
 I НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
II 2
III НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
IV НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
V НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
VI 3 чужди езици – Руски/ Английски език, допълнителна подготовка – Български език и литература и Математика.
VII
НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
VIII 2 професионална паралелка – професия “Екскурзовод” с ИИЧЕ – Английски.
IX 1 професионална паралелка – професия “Екскурзовод” с РИЧЕ – Английски.
X НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
XI НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
XII НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!