Свободни места за ученици

Свободни места за ученици

за учебната 2020/2021 година (към 09.07.2020 г.):

клас, випуск свободни места допълнителна информация
 I 2 1 а – ФУЧ: БЕЛ – 1

1 в – ФУЧ: Из Изк -1

II
НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
III 2  
IV НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
V
VI 2  АЕ/РЕ/БЕЛ – 2
VII 4
РЕ/АЕ/БЕЛ – 2

АЕ/РЕ/МАТ – 2

VIII 52 професионална паралелка – професия “Екскурзовод”  – 26;
професионална паралелка – специалност “Електронна търговия” – 26.
IX 2 професионална паралелка – професия “Екскурзовод”
X 2 професионална паралелка – професия “Екскурзовод”
XI 1 профил “Софтуерни и хардуерни науки”
XII НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!