Свободни места за ученици

    Свободни места за ученици за учебната 2018/2019 година:

клас, випуск свободни места допълнителна информация
 I 0  
II 0
III 3 Раширена подготовка по БЕЛ и математика
IV 3 ЗИП по БЕЛ и математика
V 2
VI 1 Раширена и допълнителна подготовка по БЕЛ, математика, английски език
VII 5 Разширена подготовка по БЕЛ и математика
VIII 0  
IX 1 в профил “Софтуерни и хардуерни науки”
X 1  в непрофилирана паралелка
XI 0  
XII 0