Свободни места за ученици

  • Свободни места за ученици за учебната 2018/2019 година:
клас, випуск свободни места допълнителна информация
 I  24 Кандидатстване чрез ел. система uburgas.org или на място в училището.
II 1 Раширена подготовка по БЕЛ, математика, компютърно моделиране
III 4 Раширена подготовка по БЕЛ, математика, компютърно моделиране
IV 4 ЗИП по БЕЛ и математика
V 2 Кандидатстване чрез подаване на заявление в училището от 01.06. до 29.06.
VI 3 Раширена и допълнителна подготовка по БЕЛ, математика, английски език
VII 4 Разширена подготовка по БЕЛ и математика
VIII 51 Предстои кандидатстване, съгласно графика за държавен план-прием на МОН в 2 паралелки – в профил “Софтуерни и хардуерни науки” и в професия “Екскурзовод”
IX 1 в профил “Софтуерни и хардуерни науки”
X 3 1 – в профил “Информационни технологии”, 1 – в непрофилирана паралелка
XI 2 в профил “Информационни технологии”
XII 2 1 – в профил “Биология”, 1 – в профил “Информационни технологии”