Свободни места за ученици

    Свободни места за ученици

към 08.02.2019 г.:

клас, випуск свободни места допълнителна информация
 I 1
II 1  
III 2 Раширена подготовка по БЕЛ и математика
IV 1 ЗИП по БЕЛ и математика
V 1 Раширена и допълнителна подготовка по БЕЛ, математика, английски език
VI 1 Раширена и допълнителна подготовка по БЕЛ, математика, английски език
VII 2 Разширена подготовка по БЕЛ и математика
VIII 1 в професионална паралелка – професия “Екскурзовод”
IX 0
X 0
XI 1 в профил “Информационни технологии”
XII 0