Свободни места за ученици

  Свободни места за ученици

за учебната 2019/2020 година (към 15.08.2019 г.):

клас, випуск свободни места допълнителна информация
 I НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
II НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
III НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
IV НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
V 2 в паралелка с 8 ч. седмично Математика /чужди езици: Английски и Немски език/.
VI 3 чужди езици – Руски/ Английски език, допълнителна подготовка – Български език и литература и Математика.
VII
НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
VIII 2 професионална паралелка – професия “Екскурзовод” с ИИЧЕ – Английски.
IX 2 професионална паралелка – професия “Екскурзовод” с РИЧЕ – Английски.
X 2 профил “Софтуерни и хардуерни науки”
XI НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
XII НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!