Осми клас

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 

VIII КЛАС

учебна 2020/2021 година

52 ученици в 2 паралелки


  • СПЕЦИАЛНОСТ “ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ”
   • ПРОФЕСИЯ “ЕКСКУРЗОВОД”
  • 26 ученици
  • код: 1000

Професионална паралелка с III степен на професионална квалификация, интензивно изучаван чужд език в VIII клас (18 ч/седм) – АНГЛИЙСКИ, втори чужд език – НЕМСКИ/ РУСКИ, възможност за трети чужд език в ХI -XII клас – ПОЛСКИ/ ЧЕШКИ.

  • СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ”
   • ПРОФЕСИЯ “ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ”
  • 26 ученици
  • код: 1011

Професионална паралелка с III степен на професионална квалификация, интензивно изучаван чужд език в VIII клас (18 ч/седм) – РУСКИ и втори чужд език от VIII клас – АНГЛИЙСКИ.


Балообразуване:

2 х НВО-БЕЛ + 2 х НВО-МАТ + 1 х ГО-ГИ + 1 х ГО-ТП

НВО – национално външно оценяване

БЕЛ – български език и литература

МАТ – математика

ГО – годишна оценка от свидетелството за основно образование

ГИ – география и икономика

ТП – технологии и предприемачество


ЗАЩО ДА СТАНЕШ

ЕКСКУРЗОВОД?

  • Високото заплащане на труда на екскурзовода, поради хроничния недостиг на специалисти в тази област на пазара на труда;
  • Възможността за контактите с хора, носители на различни култури, да се забавляваш докато работиш;
  • Предимството да пътуваш и затова да не си плащаш, а да получаваш възнаграждение;
  • Да научиш до три чужди езика;
  • Производствена безплатна практика във водещите туристически фирми в региона (в хотели, по туристически обекти) – от X до XII клас, включваща и по една учебна екскурзия в страната в XI и в XII клас и една – в чужбина в XII клас.

ЗАЩО ДА ИЗУЧАВАМ

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ?

Защото е специалност на бъдещето и можеш да се реализираш като:

  • WEB дизайнер;
  • графичен дизайнер;
  • разработчик на WEB и мобилни приложения;
   • Специалист по Е-бизнес;
  • Специалист база данни.

ИТ + БИЗНЕС = УСПЕХ


… И ЗАЩОТО КОГАТО ИЗБИРАТЕ ПРЕСЛАВСКИ,

ИЗБИРАТЕ ОЩЕ:

   • Модерна материално-техническа база – 4 компютърни кабинета, кабинети по чуждите езици, център за изкуства и иновации, актова зала, спортни салони, басейн;
  • Разнообразни извънкласни дейности в областта на спорта, на приложните, музикалните и сценичните изкуства, на дигиталните и природните науки и гражданското образование;
  • Възможност за кариера в областта на ИТ сектора, туризма, търговията и банковото дело.

СТИПЕНДИИ:

месечна стипендия за отличен успех: 6,00 в размер на 60 лв.

месечна стипендия за отличен успех: 5,50 – 5,99 в размер на 45 лв.


 • начало на учебните часове: 08,45 ч.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 056 86 09 05


График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2020/2021 година

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

27.05 – 29.05.2020 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 08.06.2020 г. вкл.

3

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Чужд език (по желание на ученика)
15.06.2020 г., 09:00 часа
17.06.2020 г., 09:00 часа
4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Спорт
22.06.2020 г.
23.06.2020 г.
24 – 25.06.2020 г., вкл.
5 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 26.06.2020 г., вкл.
6 Обявяване на резултатите от НВО до 29.06.2020 г.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2020 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 – 07.07.2020 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2020 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2020 г.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2020 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2020 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2020 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 – 27.07.2020 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2020 г.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020 г.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

03.08.2020 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.