Осми клас

ЗАЩО ДА СТАНЕШ ЕКСКУРЗОВОД?

 • Високото заплащане на труда на екскурзовода, поради хроничния недостиг на специалисти в тази област на пазара на труда;
 • Възможността за контактите с хора, носители на различни култури, да се забавляваш докато работиш;
 • Предимството да пътуваш и затова да не си плащаш, а да получаваш възнаграждение;
 • Да научиш три чужди езика – английски (от VIII клас – интензивно с 18 ч. седмично), немски (от IX клас) и руски (от Xi клас);
 • Производствена безплатна практика във водещите туристически фирми в региона – от IX до XII клас, включваща и една учебна екскурзия по учебен план в страната в XI клас и една – в чужбина в XII клас;
 • Допълнителна подготовка по информационни технологии в областта ва WEB дизайна и компютърната графика;
 • Разнообразните извънкласни дейности в “Преславски”, водени от специалисти в областта на спорта (футбол, баскетбол, волейбол, ръгби, плуване), на изкуствата (вокална група, школа по арт-терапия, мажоретен състав, театрална трупа) и на дигиталните умения (компютърно моделиране, програмиране, дигитална фотография).

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

VIII КЛАС

учебна 2019/2020 година


СПЕЦИАЛНОСТ

“ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСУЖВАНЕ”

ПРОФЕСИЯ

“ЕКСКУРЗОВОД”

код: 1013

(интензивно изучаван чужд език с 18 ч. в VIII клас – АНГЛИЙСКИ,

професионална паралелка с III степен на професионална квалификация)

26 ученици


Балообразуване: 2 х НВО-БЕЛ + 2 х НВО-МАТ + 1 х ГО-ГИ + 1 х ГО-ИЦ

НВО – национално външно оценяване

БЕЛ – български език и литература

МАТ – математика

ГО – годишна оценка от свидетелството за основно образование

ГИ – география и икономика

ИЦ – история и цивилизации

 • начало на учебните часове: 08,45 ч.

 • СТИПЕНДИИ
 • месечна стипендия за отличен успех: 5,75 – 6,00 в размер на 60 лв.;
 • месечна стипендия за отличен успех: 5,50 – 5,74 в размер на 50 лв.;
 • социална стипендия за ученици с успех 4,50 – 5,49 и месечен доход на член от семейството до размера на минималната работна заплата в размер на 40 лв.

 • ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ                                                
 • ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ – за момчетата;
 • ВОЛЕЙБОЛ, МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ – за момичетата;
 • ПЛУВАНЕ, ТЕНИС НА МАСА;
 • ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЯ;
 • ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ;
 • ПРОГРАМИРАНЕ.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 056 86 09 05


График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019/2020 година

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

Български език и литература

Математика

Чужд език

17.06.2019 г. – БЕЛ
19.06.2019 г. – МАТ
21.06.2019 г. – ЧЕ

Подаване на документи за участие в приема на ученици (по електронен път – лично или в училище, в което се извършва обучение в VII клас)

03.07 – 05.07.2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11.07.2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2019 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2019 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 – 25.07.2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2019 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01.08.2019 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 13.09.2019 г. вкл.


        Каним на 8 май 2019 г. (сряда) от 17,00 ч. ученици, които се обучават в VII клас в основните и средните училища и техните родители на учебна екскурзия до гр. Созопол, на която ще имате възможност да се запознаете с работата на професионалния екскурзовод. Тръгването (17,00 ч.) и връщането (около 20,30 ч.) в Бургас ще се осъществи от паркинга до ДГ “Детелина” срещу спортния комплекс на СУ “Епископ Константин Преславски”. Децата, които ще участват в пътуването, задължително да бъдат придружени от родител, настойник или лице, което полага грижи за детето или да представят декларация за родителско съгласие по образец от училището. Пътуването се осъществява с любезното съдействие на туристическа фирма “Престиж ВИП”. С оглед създаването на необходимата организация до 7 май 2019 г. (вторник), желаещите е необходимо да подадат заявка за участие в учебната екскурзия в работните дни между 08,00 и 16,30 ч. на тел. 056 86 09 06 или на място в училището (стая № 24 – технически сътрудник), като посочат трите имена на детето и училище, в което се обучава в VII клас, както и трите имена на родителя или настойника.

Декларация за родителско съгласие