Осми клас

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

В VIII КЛАС

ЗА

УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

2 паралелки – 52 ученика

          Каним на 9 май 2018 г. (сряда) от 16,00 ч. ученици, които се обучават в VII клас в основните и средните училища и техните родители на учебна екскурзия до гр. Созопол, на която ще имате възможност да се запознаете с работата на професионалния екскурзовод. Мероприятието се реализира във връзка с представянето на възможностите на новоразкритата професия “Екскурзовод”, обучение по която училището ще предлага през следващата учебна година за бъдещите осмокласници. Тръгването (16,00 ч.) и връщането (около 20,30 ч.) в Бургас ще се осъществи от паркинга до ДГ “Детелина” срещу спортния комплекс на СУ “Епископ Константин Преславски”. Децата, които ще участват в пътуването, задължително да бъдат придружени от родител, настойник или лице, което полага грижи за детето. Пътуването се осъществява с любезното съдействие на туристическа фирма “Престиж ВИП”. С оглед създаването на необходимата организация до 8 май 2018 г. (вторник), желаещите е необходимо да подадат заявка за участие в учебната екскурзия в работните дни между 08,00 и 16,30 ч. на тел. 056 86 09 06 или на място в училището (стая № 24 – технически организатор), като посочат трите имена на детето и училище, в което се обучава в VII клас, както и трите имена на родителя или настойника, който ще го придружава.


1. ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ” – 26 ученика

(с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Профилиращи предмети:

ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ  ЩЕ  ИЗУЧАВАТЕ:

* БАЗА ОТ ДАННИ

* УЕБ ДИЗАЙН

* КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА


2. СПЕЦИАЛНОСТ “ЕКСКУРЗОВОДСТВО”, ПРОФЕСИЯ “ЕКСКУРЗОВОД” – 26 ученика

(с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ ВЪЗМОЖНОСТ ДА УСПЕЕТЕ В ЕДНА ПЕРСПЕКТИВНА ЗА РЕГИОНА ПРОФЕСИЯ, С ВИСОКО ТЪРСЕНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЛАСТ БУРГАС:

  – Придобиване на теоретични познания за туристическото екскурзоводство, методиката на туристическата екскурзоводската дейност, историята и културата на България, в частност на Бургаския край.
  – Формиране на умения за разработване на туристически маршрут, подготовка и провеждане на екскурзоводска беседа.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ В ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ НАУЧИТЕ:

– да опознаете туризма като вид услуга, неговите форми, както и видовете туристически ресурси.

– да опознаете природните феномени и тяхното значение за развитието на туризма.

– да съставяте и да реализирате реален туристически маршрут по време на екскурзия в България (в 11. клас) и в чужбина (в 12. клас).

– в часовете по производствена практика на практически умения в реална среда по време на стажове в едни от водещите туристически фирми в региона.

– да общувате на английски език, като го изучавате още от 8. клас с не по-малко от 12 часа седмично, както и на още един чужд език, който ще учите от 9. клас (руски или немски) и ще имате възможност да изберете трети – от 11. клас (италиански или испански).


и още…

 • месечна стипендия за отличен успех за успех 5,75 – 6,00 в размер на 60 лв., а за успех 5,50 – 5,74 – 50 лв., социална стипендия за ученици с успех 4,50 – 5,49 и месечен доход на родителите под размера на минималната работна заплата – 40 лв.;
 • възможност за осигуряване на общежитие на преференциални цени в близост до училището;
 • възможност за осигуряване на безплатен транспорт всеки понеделник сутрин и петък вечер за ученици, които живеят извън община Бургас;
 • начало на учебните часове в 08,45 ч.;
 • работа по международни проекти,

както и много възможности за включване в извънкласни дейности:                                                  

 • ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ ИЛИ БАСКЕТБОЛ – за момчетата;
 • ВОЛЕЙБОЛ или МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ –  за момичетата;
 • ПЛУВАНЕ и ТЕНИС НА МАСА;
 • КЛУБ ПО ФОТОГРАФИЯ;                                                           
 • ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ;                                                          
 • ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 056 86 09 05

 

  График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2018/2019 година:

Вид дейност

Срок

Провеждане на тестове по:

 • Български език и литература
 • Математика

21.05.2018 г.

23.05.2018 г.

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 06.06.2018 г. вкл.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

13.06 -19.07.2018 г. вкл.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

20.06 – 26.06.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 03.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

04.07 – 06.07.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 12.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

13.07 – 17.07.2018 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

19.07.2018 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

20.07 – 24.07.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 26.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

27.07 – 30.07.2018 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

02.08.2018 г. вкл.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 11.09.2018 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2018 г. вкл.