Осми клас

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

VIII КЛАС

          Каним на 8 май 2019 г. (сряда) от 17,00 ч. ученици, които се обучават в VII клас в основните и средните училища и техните родители на учебна екскурзия до гр. Созопол, на която ще имате възможност да се запознаете с работата на професионалния екскурзовод. Тръгването (17,00 ч.) и връщането (около 20,30 ч.) в Бургас ще се осъществи от паркинга до ДГ “Детелина” срещу спортния комплекс на СУ “Епископ Константин Преславски”. Децата, които ще участват в пътуването, задължително да бъдат придружени от родител, настойник или лице, което полага грижи за детето или да представят декларация за родителско съгласие по образец от училището. Пътуването се осъществява с любезното съдействие на туристическа фирма “Престиж ВИП”. С оглед създаването на необходимата организация до 7 май 2019 г. (вторник), желаещите е необходимо да подадат заявка за участие в учебната екскурзия в работните дни между 08,00 и 16,30 ч. на тел. 056 86 09 06 или на място в училището (стая № 24 – технически сътрудник), като посочат трите имена на детето и училище, в което се обучава в VII клас, както и трите имена на родителя или настойника.

Декларация за родителско съгласие

СПЕЦИАЛНОСТ

“ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСУЖВАНЕ”

ПРОФЕСИЯ

“ЕКСКУРЗОВОД”

26 ученици


С ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ –

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

(УЕБ ДИЗАЙН И КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА)

и интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 18 ч. седмично в 8. клас и въжможност да научиш други два чужди езика – НЕМСКИ и РУСКИ.

ЗАЩО ДА СТАНЕШ ЕКСКУРЗОВОД?

ЗА ДА ИМАШ ПЕРСПЕКТИВНА И ВИСОКОПЛАТЕНА ПРОФЕСИЯ, КОЯТО Е МНОГО ТЪРСЕНА ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЛАСТ БУРГАС.


и още…

   • месечна стипендия за отличен успех:
   • за успех 5,75 – 6,00 в размер на 60 лв., а за успех 5,50 – 5,74 – 50 лв.,
  • социална стипендия за ученици с успех 4,50 – 5,49 и месечен доход на член от семейството до размера на минималната работна заплата – 40 лв.;
  • две учебни екскурзии по време на производствената практика – една в страната и една в чужбина;
  • начало на учебните часове в 08,45 ч.,

както и много възможности за включване в извънкласни дейности:                                                  

 • ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ – за момчетата;
 • ВОЛЕЙБОЛ, МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ – за момичетата;
 • ПЛУВАНЕ, ТЕНИС НА МАСА;
 • ФОТОГРАФИЯ;
 • ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ;
 • ШКОЛА ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И УЕБ ДИЗАЙН.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 056 86 09 05

  График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019/2020 година:

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

Български език и литература

Математика

Чужд език

17.06.2019 г. – БЕЛ
19.06.2019 г. – МАТ
21.06.2019 г. – ЧЕ

Подаване на документи за участие в приема на ученици (по електронен път – лично или в училище, в което се извършва обучение в VII клас)

03.07 – 05.07.2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11.07.2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2019 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2019 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 – 25.07.2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2019 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01.08.2019 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 13.09.2019 г. вкл.