Начало

IMG_1921IMG_0435

  СОУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – БУРГАС

НОВОТО НАЧАЛО ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА!

kolektiv15

alfateenBG TR

ikt celodnevna-1-4???????????????????????????????


НАШ СПЕЦИАЛЕН ПАРТНЬОР

www.dfc-zvezdichka.com

ЛОГО ЗВЕЗДИЧКА


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЯТНАТА ЗАНИМАЛНЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП:

ПРАВИЛА

за организиране на прием на ученици в лятна занималня

в основните и среднообщобразователните училища на територията на Община Бургас

за периода 1 юни и 31 юли 2016 г.

1 стр. / 2 стр.

ПРИЕТИ ДЕЦА В ЛЯТНАТА ЗАНИМАЛНЯ В СОУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ ПО ГРУПИ:

Група “АЛФА” / Група “БЕТА”


 

Мартин Илиев - Директор

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ НА НАШИЯ САЙТ,

       В следващите няколко абзаца ще се опитам да ви представя накратко кои сме ние и с какво сме по-различни от всички други. Уникалността на всяко учебно заведение идва от неговата история.  Аз се гордея, че моето училище е на възраст равна на собствените ми години. Затова се надявам, че то е младо, жизнено и креативно, както подрастващите, които изграждат облика му…

            И така кои сме ние?

    Средното общообразователно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас е създадено като основно училище през 1976 г. под  името  Основно училище “Димитър Полянов”.

      През 1983 г. училището влиза в новата сграда, в която е и до момента, построена по Mihaela Koleva Nikulden 2015експериментален проект като 30 класно училище с капацитет 1050 ученици, а от 1987 г. е преобразувано в единно средно политехническо училище (от 1991 г. – СОУ). Преименувано е на СОУ “Константин Преславски” с решение по Протокол № 7 от 09.04.1992 г. на Общински съвет – Бургас, а със заповед № РД 09-494/22.04.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев получава и сегашното си име Средно общообразователно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас.

     През учебната 1991/1992 г. е разкрит прием след VII клас. Приети са първите ученици в профилираните паралелки “Биология”, “Физика”, “Химия” и “Науки за земята”.

    x   През учебната 1999/2000г. е разкрит нов профил за прием след VII клас – “Информатика” с интензивно изучаване на английски език.

      Към момента в СОУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас се обучават над 500 ученици. Именно те по традиция са сред онези, които постигат най-високи резултати сред своите връстници от другите учебни заведения в Бургас на Националното външно оценяване в VІІ клас по български език и литература и по математика. През учебната 2015/2016 г. в гимназиалния етап учениците се обучават в профилитe “Информационни технологии” и “Биология и здравно образование”. Нашите възпитаници получават задълбочени познания по английски, немски и руски език. Традициите ни в развитието на извънкласната дейност са значителни – през годините са се формирали ученическите клубове „Дебати”, „Репродуктивно здраве”, Литературен клуб, tsarevo„Млад европеец” и „Приложни изкуства”. Учениците ни печелят призови класирания на олимпиади по английски език, биология и география, състезания по математика и информационни технологии, конкурси по изобразително изкуство, литература и философия.

      Понастоящем работим съвместно с Общински детски комплекс – Бургас, като разкриваме Кабинет по православие, Клуб по анимация и шоу програми, Театрална школа, Екоклуб, осигуряваме допълнително чуждоезиково обучение. На територията на училището през учебната 2014/2015 година функционират 15 клуба по интереси по европейския проект “УСПЕХ”. Училището ни е партньор с Гимназия Люлебургас по българо-турския трансграничен проект “Фестивал на поколенията”, OLYMPUS DIGITAL CAMERAфинансиран от фондовете на Европейския съюз. През 2013 г. осъществихме проект за реконструкция на вътрешния двор на училището по програмата “Обичам природата – и аз участвам” на ПУДООС и Министерството на околната среда и водите, а през 2015 г. спечелихме финансиране за изграждане на игротека за учениците от начален етап по Националната програма “Училището – територия на учениците” на Министерството на образованието и науката, както и оборудване на компютърен кабинет с модерни терминали по програмата “Интернет в училище”. През учебната 2015/2016 година в “Преславски” се реализира българо-холандския проект “Алфатийн” за практическо обучение на учениците от гимназиален етап по гражданско образование и предприемачество.

      През 2012 г. се поднови и издаването на училищния вестник „Преславски NEWS”.

    От 1996 г. сме домакини на ученическата философска конференция “Човек – Свят”, като сме съорганизатори с Регионалния инспекторат на образованието – Бургас, а наши партньори са Община Бургас и издателство “Просвета”. От 2013 г. конференцията е националннаграждаванеа, а от 2015 г. е включена в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката.

       Осигурили сме възможност за безплатни извънкласни занимания по плуване, футбол, волейбол, баскетбол и тенис на маса. През годините СОУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас нееднократно е с призови класирания на градските първенства при колективните спортове и по плуване. В настоящия момент училищната ни база се ползва от клубове по народни танци, карате, джиу-жицу, бокс, футбол, баскетбол, волейбол и плувни спортове.

      В СОУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас има специализирани кабинети по музика, изобразително изкустkво, география, биология, физика, модерна лаборатория по химия, два физкултурни салона, две фитнес-зали, плувен басейн, актова зала с 300 места, библиотека, училищен стол. Изградени са четири кабинета по информационни технологии с модерно оборудване, включително и една с компютърни конфигурации на водещата IT-компания „Lenovo”, дарени през есента на 2012 г. от посланика на Китайската народна република Гуо Йеджоу.

      При нас функционира Клуб на ученика, а всяка година нашите възпитаници избират орган на ученическото самоуправление – Ученически съвет.1a

       През учебната 2013/2014 година е възстановен началния етап в нашето училище и посрещнахме за първи път от 30 години ученици в първи клас, за чието обучение и възпитание се грижат висококвалифицирани начални учители и възпитатели. За децата от I до IV клас е осигурена безплатна закуска, а в месеците от ноември до май и плод или зеленчук и мляко по Националните програми “Училищен плод” и “Училищно мляко” на Държавен фонд “Земеделие”.

      Всяка паралелка си има своя класна стая, за която учениците, заедно с класния си ръководител се грижат и поддържат. Осигурена е денонощна безплатна охрана, изградена е система за видеонаблюдение и футболисти 11-12 класбезжичен Интернет.

      Уважаеми гости на сайта ни, успехите през годините на СОУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас се дължат на преминалите през нашето училище випуски ученици, всеки от който е оставил своята следа в летописа на общността ни. И ако вие искате да сте един от тях или желаете детето Ви да получи най-добрите условия за подготовка и личностно развитие, заповядайте при нас, очакват ви силно мотивирани педагози и отлични професионалисти, които ще помогнат да се доразвият индивидуалните дарби и умения!

       ОЧАКВАМЕ ВИ!

       МАРТИН ИЛИЕВДиректор на СОУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас