Начало

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

БУРГАС

с професионални паралелки

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 


BG TR

 

 


 


ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК   


ДИГИТАЛНО УЧИЛИЩЕ “ПРЕСЛАВСКИ”


Общоучилищна родителска среща за началото на учебната 2020/2021 година – 03.09.2020 г.: дневен ред и стаи на провеждането ѝ по паралелки:

Разпределение на учениците по паралелки в I клас за учебната 2020/2021 година:

 1Б 


Разпределение на учениците по паралелки в V клас за учебната 2020/2021 година:УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ НА НАШИЯ САЙТ,

       В следващите няколко абзаца ще се опитам да ви представя накратко кои сме ние и с какво сме по-различни от всички други. Уникалността на всяко учебно заведение идва от неговата история. Аз се гордея, че моето училище е на възраст равна на собствените ми години. Затова се надявам, че то е младо, жизнено и креативно, както подрастващите, които изграждат облика му…

            И така кои сме ние?

    Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас е създадено като основно училище през 1976 г. под  името  Основно училище “Димитър Полянов”.

      През 1983 г. училището влиза в новата сграда, в която е и до момента, построена по Mihaela Koleva Nikulden 2015експериментален проект като 30 класно училище с капацитет 1050 ученици, а от 1987 г. е преобразувано в единно средно политехническо училище (от 1991 г. – СОУ, а от 2016 г. – СУ). Преименувано е на СОУ “Константин Преславски” с решение по Протокол № 7 от 09.04.1992 г. на Общински съвет – Бургас, със заповед № РД 09-494/ 22.04.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката получава името Средно общообразователно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас, а след влизането в сила на 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование е преобразувано в Средно училище. От учебната 2018/2019 година с Решение на Министерския съвет е обявено за иновативно училище.

     През учебната 1991/1992 г. е разкрит прием след VII клас. Приети са първите ученици в профилираните паралелки “Биология”, “Физика”, “Химия” и “Науки за земята”.

    x   През учебната 1999/2000 година е разкрит нов профил в гимназиален етап “Информатика” с интензивно изучаване на английски език.

      През учебната 2019/2020 година в СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас се обучават 653 ученици. Именно те по традиция са сред онези, които постигат най-високи резултати сред своите връстници от другите учебни заведения в Бургас на Националното външно оценяване в IV и VІІ клас по български език и литература и по математика. През настоящата учебна година в гимназиалния етап учениците се обучават в профил “Софтуерни и хардуерни науки – Информационни технологии”, както и по специалността “Екскурзоводско обслужване” (професия “Екскурзовод”).OLYMPUS DIGITAL CAMERA Нашите възпитаници получават задълбочени познания по английски (от I клас) и по немски и по руски език (от V клас). Традициите ни в развитието на извънкласната дейност са значителни – през годините са се формирали ученическите клубове „Дебати”, „Репродуктивно здраве”, Литературен клуб, „Млад европеец” и „Приложни изкуства”. Учениците ни печелят призови класирания на олимпиади по английски и руски език, биология и география, състезания по математика и информационни технологии, конкурси по изобразително изкуство, български език и литература и философия.

      Понастоящем работим съвместно с Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас, като сме разкрили Кабинет по религия – източно православие. В училището имат традиции Школата по изобразителни изкуства, Вокалната група, Мажоретния състав и Театралната школа, осигуряваме допълнително чуждоезиково обучение. На териториtsarevoята на училището от учебната 2016/2017 година функционират 18 клуба по интереси по европейския проект “Твоят час”. Училището ни е партньор с Гимназия Люлебургас по българо-турския трансграничен проект “Фестивал на поколенията”, финансиран от фондовете на Европейския съюз. През 2013 г. осъществихме проект за реконструкция на вътрешния двор на училището по програмата “Обичам природата – и аз участвам” на ПУДООС и Министерството на околната среда и водите, а през 2015 г. спечелихме финансиране за изграждане на игротека за учениците от начален етап по Националната програма “Училището – територия на учениците”12а - 2013 на Министерството на образованието и науката, както и оборудване на компютърен кабинет с модерни терминали по програмата “Интернет в училище”. През учебната 2015/2016 година в “Преславски” се реализира българо-холандския проект “Алфатийн” за практическо обучение на учениците от гимназиален етап по гражданско образование и предприемачество. През 2016 г. е санирана сградата на училището, сменена бе топлоизолацията на покрива, както и изцяло е обновен училищния стол. От 2017  г. е изградена, по проект на програма “Красива България”, и достъпна среда за хора с увреждания – рампа, оборудван санитарен възел, подемни платформи между етажите на сградата.

      През 2012 г. се поднови и издаването на училищния вестник „Преславски NEWS”.

    От 1996 г. сме домакини на ученическата философска конференция “Човек – Свят”, като сме съорганизатори с Регионалното управление на образованието – Бургас. От 2013 г. конференцията е национална, а от 2015 г. е включена в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката.

       награждаванеОсигурили сме възможност за безплатни извънкласни занимания по плуване, футбол, баскетбол и тенис на маса. През годините СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас нееднократно е с призови класирания на градските първенства при колективните спортове и по плуване. В настоящия момент училищната ни база се ползва от клубове по народни танци, карате, ръгби, бокс, футбол, баскетбол и плувни спортове.00

      В СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас има специализирани кабинети по чужди езици, музика, изобразително изкуство, география, биология, физика, модерна лаборатория по природни науки, два физкултурни салона, фитнес-зала, зала за тенис на маса, зала за хореография, плувен басейн, актова зала с 250 места, библиотека, училищен стол. Изградени са четири кабинета по информатика и информационни технологии, подсигуряващи качественото образование по профилираната подготовка, преоборудвани през последните 5 години с компютърни конфигурации дарени от Посолството на Китай, по проект на МОН и в сътрудничество с един от националните мобилни оператори.

      При нас функционира Клуб на ученика, а всяка година нашите възпитаници избират орган на ученическото самоуправление – Ученически парламент.1a

       През учебната 2013/2014 година е възстановен началния етап в нашето училище и посрещнахме за първи път от 30 години ученици в първи клас, за чието обучение и възпитание се грижат висококвалифицирани начални учители и възпитатели. За децата от I до IV клас е осигурена безплатна закуска, а в месеците от ноември до май – и плодове или зеленчуци, както и мляко/ млечни продукти по Националните програми “Училищен плод” и “Училищно мляко” на Държавен фонд “Земеделие”. За първи път в 40-годишната история на училището през учебната 2016/2017 година в него се обучават ученици във всички випуски от трите етапа на образование на българското училище.

      Всяка паралелка от начален етап си има своя класна стая, за която учениците, заедно с класния си ръководител се грижат и поддържат. Осигурена е денонощна щатна охрана, изградена е система за видеонаблюдение и безжичен Интернет.футболисти 11-12 клас

      Уважаеми гости на сайта ни, успехите през годините на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас се дължат на преминалите през нашето училище випуски ученици, всеки от който е оставил своята следа в летописа на общността ни. Ако вие желаете детето Ви да получи едни от най-добрите условия за подготовка и личностно развитие в нашия град, заповядайте при Нас, очакват ви силно мотивирани педагози и отлични професионалисти, които ще помогнат да се развият индивидуалните дарби и умения!

       ОЧАКВАМЕ ВИ!

  МАРТИН ИЛИЕВДиректор на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас